Multilingual Turkish Dictionary

ƏRMƏS

ƏRMƏS : Arin Turkish Etimology Dictionary

uğur ərməs: uyqun çağ deyil. uğur ərməs: vaxdı deyil.
sənə ərməs təpmək: təpmək sənin işin dəğil.
hər işimiz düz ərməs: düz gəlməz.
birlə iki düz ərməs: bərabər, əş değil.
dəvə böyük ərsədə, qığı böyük ərməs: böyüməz.
indi gedəsi uğur ərməs: çağ değil.
beş ərənək düz ərməs: beş barmağ bir dəğil.
azuqlu ər aruq ərməs: arıq olmaz. zayıflamaz.
sərçə işi ərməs, örtgün təpmək: sərçə işi değil, xərmən döğmək.
bu dağ ağqu ərməs: indi dağa çıxmağ uğur (zaman) değil