Multilingual Turkish Dictionary

ƏRNƏC

ƏRNƏC : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərnək. əğcək. əğincək. rişqand. irişgən. ərişgən. alalıq. alaylıq. oynağı. örnəyi. dolaşlıq. yansılıq. ələsalma. ələsarma. məsqərə. təməsxür