Multilingual Turkish Dictionary

ƏRPLƏNMƏK

ƏRPLƏNMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f üstü erple örtülmek, erp bağlamaq. Sirkənin ağzı açıq qalanda ərplə-nir. çaydanın divarları və dibi ərplənmişdir.