Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQÜRƏK

ƏRQÜRƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərkürək. ilərlik. irəlilik. irkəlik. irgəlik. üstünlük. öncülük. birinclik. başatlıq. başdalıq. yüksəlik. yüksəklik. təfəvvüq. faiqlik. qələbə. təqəddüm. rüchan