Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQÜRMƏK

ƏRQÜRMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərgürmək. irgürmək. ulaştırmaq. götürmək. ərdirmək. əriştirmək. ulaşdırmaq. dəğdirmək. vardırmaq. yetiştirmək. qavuşdurmaq. vasil edmək

ƏRQÜRMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərkürmək. ərişmək. vaxtında yetişmək

ƏRQÜRMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

yarkürmək. əritmək