Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQİLİK

ƏRQİLİK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərkilik. əriklik. ərkinlik. ərginlik. əriklik. ərgənlik.
yetişginlik. yetginlik. olquşluq. olqunluq. olqunlaşmış. kamillik. biluğ. baliğlik. rüşd.
sərbəslik. bağımsızlıq. bağmısızlıq. azadlıq. müstəqillik. istiqlal