Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQİM

ƏRQİM : Turuz Dictionary

-ürək ərkim: bağır quvvətim

ƏRQİM : Turuz Dictionary

ərkim. ərkin.
ali. süprem (supreme). əfzəl.
ərkim dəmir: altın. qızıl.
sayğın. sayın. cənab. ali cənab. sərkar xanım. şərifə. möhtərəmə.
ərkin teymur bəy.
ərkin atam: əziz atam.
ərkim gülü bəğim: sərkar gülü xanım.
iftixari.
ərkin doktura

ƏRQİM : Turuz Dictionary

ərkil. e'tibar.
ərkimli: e'tibar. ərkimsız: e'tibarsız. ərkildən düşmək: e'tibardan düşmək

ƏRQİM : Turuz Dictionary

-ürək ərkim: bağır quvvətim

ƏRQİM : Turuz Dictionary

ərkim. ərkin.
ali. süprem (supreme). əfzəl.
ərkim dəmir: altın. qızıl.
sayğın. sayın. cənab. ali cənab. sərkar xanım. şərifə. möhtərəmə.
ərkin teymur bəy.
ərkin atam: əziz atam.
ərkim gülü bəğim: sərkar gülü xanım.
iftixari.
ərkin doktura

ƏRQİM : Turuz Dictionary

ərkil. e'tibar.
ərkimli: e'tibar. ərkimsız: e'tibarsız. ərkildən düşmək: e'tibardan düşmək