Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQİNİŞLİK

ƏRQİNİŞLİK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərginişlik. ərinişlik. ərnişlik. çözgürlük. çözgürüşlük. pozluşluq. pozquluşluq. dağışlıq. dağqınışlıq. inhilallıq: inhilaliyyət. həll oluşluq