Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQƏŞİTMƏK

ƏRQƏŞİTMƏK : Turuz Dictionary

ərgəşitmək. bolğatmaq. kəmalə, biluğa əritmək

ƏRQƏŞİTMƏK : Turuz Dictionary

ərgəşitmək. bolğatmaq. kəmalə, biluğa əritmək