Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQƏŞMƏK

ƏRQƏŞMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərgəşmək. irgəşmək.
ardı sıra gedmək.
uyuqmaq. peyrovluq edmək.
toplanmaq. yığılmaq. yığılıb durmaq. bir yerə birikmək.
çatılmaq. çapılmaq ( ç < > s ) sapılmaq. qatılmaq. yetinmək.
oğul atasına ərgişdi