Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQƏMƏK

ƏRQƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərgəmək.
tə;qib. izləmək. dolanmaq.
bir yerə toplamaq.
arqamaq. sarmaq

ƏRQƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərkəmək.
irkəmək. ərsəmək. irsəmək. ərtəmək. ertəmək. böyümək.
seçmək. özgürmək. özgörmək. ixtiyar edmək