Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQƏNƏ

ƏRQƏNƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərgənə.
dağın ətəyi. dərə. boğaz.
kan. mə;dənin olan. tapılan yeri.
azadyanə ( > azadanə). irikli. irkin. ərkin. erkana. eygin. azad. qaravsız. qaraşsız. ağasız. bağsız. baş başdaq. öz başına. ağasız. qaravsız. qaraşsız. ərkinçə. müstəqil

ƏRQƏNƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərgənə.
əğgənə. gərdənə. boğaz. gədik. dağın beli.
kan. bəylik. baylıq. mə;dən.
zənginlik. gərəksizlik. varlılıq. bəyiklik. bəylik. baylıq. baysarlıq. devlətlilik. dövlətlilik. pulluluq

ƏRQƏNƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərgənə. ərkinə.
dağ beli, kəməri.
dar. dara düdük

ƏRQƏNƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərkənə. ağayana