Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQƏNƏQ

ƏRQƏNƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərgənək. əkgin. əyin. hər nərsənin təməl gövdəsi. bədənəsi. çərçivə. qab. kasa (qapsa). bədən. çotuq. kötük. kutuk. kündə. heykəl