Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQƏNLƏŞMƏ

ƏRQƏNLƏŞMƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərgənləşmə. ərgənləmə. ərgənləşim. ərginləşmə. ərginləşim. ərkinləşim. ərikləşmə. ərikləşim. evrim. evirim. çevrim. çevirim. dönüşüm. çönüşüm. dəğişmə. dəğişim. gəlişmə. gəlişim. yetgişmə. yetgişim. yetginmə. yetginim. yetinişmə. yetinişim. təkamül