Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQƏQİMSİ

ƏRQƏQİMSİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərkəgimsi. erkəgimsi. örkəgimsi. öğkəgimsi. ərkəksi. erkəksi. örkəksi. öğkəksi. ərə, ərkəyə, kişiyə oxşaşlıq, bənzişli, bənzərli