Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQƏQDAŞ

ƏRQƏQDAŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərkəkdaş. örkəkdaş. öğkəkdaş. qaradaş. qayadaş