Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQƏQLİK

ƏRQƏQLİK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərkəklik.
örkəklik. öğkəklik. kişilik. əril. ərlik. igitlik. qeyrət.
ərkəklik gücü: bel gücü.
ərkək. girmə. keçmə.
girmə deşmə: ərkək maya.
bir para yekəbaş heyvanların ərkəklik yaraqından, dərisindən yapılan qırbac, şallaq: çağun. çavun.- ərkəklik ayqıtı: yaraq. çürük. çöp. çüv. köv ( < çov. kov: oyuq. boş).
ərkək kişinin ərkəkliyinin başın örtən dəri, qapacıq:qapıq.
qapıq toyu: sünnət toyu. xətnə toyu. sünnət mərasimi.- ərkəklik ayqıtı: qataq. qadaq. qotaq.
ərkəklik gərəyi: qamış. kavmış (< kav: boş). yaraq