Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQƏQLƏR

ƏRQƏQLƏR : Turuz Dictionary

ərkəklər. bayın.
bayın bölümü: ağalar özəl bölüm

ƏRQƏQLƏR : Turuz Dictionary

ərkəklər. bayın.
bayın bölümü: ağalar özəl bölüm