Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQƏTMƏK

ƏRQƏTMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərkətmək. irkətmək. ərsətmək. irsətmək. ərtətmək. ertətmək. böyütmək