Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQƏVANİ

ƏRQƏVANİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərğəvani. ərğəvan rəngində olan. bayın. yipqin. yipgil. qızıl

ƏRQƏVANİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif [fars.] şair. Ərqevan çi-çeyi renginde, qırmızı ve parlaq. öldürdü məni qəmi-nihani; Yoxdurmu şərabi-ərqə-vani? Füzuli.