Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQAZLANMAQ

ƏRQAZLANMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

yekəlik edmək. ərkəklənmək. qabalanmaq. icəşmək. xozulanmaq. sataşmaq