Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQOVAN

ƏRQOVAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərqovan (< ər + qovan). bəkqovan. bəkqoğan (< bərk + qovan). ərsalan. işdə, çalşıqda, savaşda düşmanı itib izləyib, sındıran ər. ərdalan