Multilingual Turkish Dictionary

ƏRRƏK

ƏRRƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərkək kimi, ərlik, kişilik taslayan, düşünən. dikəbaş. qartlanqaz. qartlanmaz. gəməlməz. gəmalmaz. sərkiş. dikbaş. qanğırıq. dikqafa. qurra. qaqanuz. qaqanoz. qaqqoz. qaqoz. qaqlaq. inad