Multilingual Turkish Dictionary

ƏRSİYƏ

ƏRSİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

üzə
ərdi üzə ərənər, ərdəm bəyi, bilik dağ. (ərdəm bəyi: ləyaqət kanı). (çıxdı ərsiyə kişilər, ləyaqət kanı, elm dağı)

ƏRSİYƏ : Turuz Dictionary

-özən olmayırsa nərsiyə, gücən nərsə çıxmaz ərsiyə. (özən: rəğbət)

ƏRSİYƏ : Turuz Dictionary

-özən olmayırsa nərsiyə, gücən nərsə çıxmaz ərsiyə. (özən: rəğbət)