Multilingual Turkish Dictionary

ƏRSƏMƏK

ƏRSƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

irsəmək. ərtəmək. ertəmək. ərkəmək. irkəmək. böyümək

ƏRSƏMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. qəd. Böyümek, kamala çat-maq. Ərsəmiş nər öldürdün; Qanlısan, gö-zəl maya. (Bayatı).

ƏRSƏMƏK : Az Turkish Farsi

رشد کردن
طلب جفت کردن
بالغ و رشید شدن