Multilingual Turkish Dictionary

ƏRSƏNQ

ƏRSƏNQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərsənğ.
ərsənğ gül: qıs qıs. uca gül

ƏRSƏNQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərsənğ.
sevincək. şad. uca. fərəhli. sivrilib, itilib duran.
ərsənğ gülüş: qıs qıs. ucadan gülüş.
ərsənğli ərsənğlə: sevinə sevinə. fərəhli. fərəhlə.
sivri. kəsgin. fərəhli. şad. uca. sivri uclarıyla duran. ərsənğ gül: qıs qıs. uca gül. ərsənğli ərsənğlə: fərəhli. fərəhlə. ərsay: iti. çivri. sivri uclu