Multilingual Turkish Dictionary

ƏRSƏQLƏNMƏK

ƏRSƏQLƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərsəklənmək. qəhbələnmək. kişi istəmək, gəzmək