Multilingual Turkish Dictionary

ƏRSƏTİŞ

ƏRSƏTİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əriştiriş. savqa. savqıt ( < savmaq: yollamaq).sovqatış. sovq ediş. yollama. yollayış. göndərmə. göndəriş. ulaştırma. ulaştırış. düşürmə. düşürüş. vardırış. vardırma. bardırış. bardırma. ulaşdırış. ulaşdırma. çatdırma. çatdırış