Multilingual Turkish Dictionary

ƏRSƏTMƏK

ƏRSƏTMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərsələmək.
irsal edmək. göndərmək.
irsətmək. ərkətmək. irkətmək. ərtətmək. ertətmək. böyütmək