Multilingual Turkish Dictionary

ƏRSƏYİŞ

ƏRSƏYİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərsək. ərsəyim. ərsəyit. özlək. özləyiş. özləyim. özləyit. arzu. arzuq. arzuş. arzum. arzut. istək. istəyiş. istəyim. istəyit. bulqa. bulqama. dilək. diləyiş. diləyim. diləyit. əğiliş. əğilim. əğilit. yönəlmə. yönəliş. yönəlim. yönəlit. yönəlti. tələb