Multilingual Turkish Dictionary

ƏRTİŞSİZ

ƏRTİŞSİZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərdişsiz.ərdeşsiz. ( < ər. ərkək+ dişi). xunsa