Multilingual Turkish Dictionary

ƏRTİNİ

ƏRTİNİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərtinqi. ( yartı. yartınqı). ışıq, duru, incə, saydam (şəffaf) daş. inci daş. yaş daşı. mürvari.
ərtini özüq: ərtini üzük: yonqa tənli: bulaq bədəni inci, billur, bulaq kimi təmiz olan qadın

ƏRTİNİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərdini. iri