Multilingual Turkish Dictionary

ƏRTİRMƏK

ƏRTİRMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərdirmək. çatdırmaq. nayil olmaq.
sənin qoşuğuva ərdirəmədim: sənin vüsalına nayil olmadım

ƏRTİRMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərdirmək.
ərgürmək. əriştirmək. ulaşdırmaq. dəğdirmək. vardırmaq. yetiştirmək. qavuşdurmaq. vasil edmək.
əriştirmək. ulaştırmaq.
baş ərdirmək: ağıl ərdirmək: anlamaq

ƏRTİRMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərdirmək.
tələsdirmək.
ərişdirmək. ulaşdırmaq. çatdırmaq