Multilingual Turkish Dictionary

ƏRTMƏK

ƏRTMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ertmək. irtmək. irəliləmək. keçmək.
ötlək ərtti: çağ keçdi.
bu işdən ərtənlər: keçənlər.
yertmək. yartmaq. irkmək. irtmək. yığmaq. toplamaq.
ərtmək. irtmək. irəliləmək. keçmək.
ötlək ərtti: çağ keçdi.
bu işdən ertənlər: keçənlər