Multilingual Turkish Dictionary

ƏRZİMƏYTİ

ƏRZİMƏYTİ : Turuz Dictionary

ərziməydi. dəğməz

ƏRZİMƏYTİ : Turuz Dictionary

ərziməydi. dəğməz