Multilingual Turkish Dictionary

ƏRZİMƏZ

ƏRZİMƏZ : Turuz Dictionary

ərizməz. dəğməz

ƏRZİMƏZ : Turuz Dictionary

ərizməz. dəğməz