Multilingual Turkish Dictionary

ƏRZİNSİMƏK

ƏRZİNSİMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

arzısınmaq. könləşinmək. könəşinmək. könülsünmək. könülsinmək. kövəsinmək. kövsənmək. kövnsənmək. kövülçünmək. göyülsünmək. həvəslənmək. könlü istəmək. əğilimsinmək. əğilsinmək. istəsinmək. istəklənmək. sovqsınmaq