Multilingual Turkish Dictionary

ƏRZƏMƏZ

ƏRZƏMƏZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərzişsiz. qırtıpıl. dəğərsiz. kovuş. kovşur (< kav. kov). anlamsız. mə;nasız. qiymətsiz