Multilingual Turkish Dictionary

ƏRZ-HAL

ƏRZ-HAL : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[ər.] bax ərizə. Və qələm götürdüm, ərz-hal yazıb Tiflis qubernato-runa verdim. C.Memmedquluzade. Şükür əvvəllərdə Güləlinin əsgərliyə alınmasını bir yanlışlıq zənn etmişdi. Hətta onun ana-sının dilindən mərkəzə bir ərz-hal da yazmışdı. S.Hüseyn. [Ədalet:] Mən sənə xəbər göndərmişdim, nə üçün ərz-halını yazdırıb gətirməmisən?! Ə.Memmedxanlı.