Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİL-NƏSƏB

ƏSİL-NƏSƏB : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ax əsil
ci menada. Bir
gün bazar tacirlərinin birisi Mahmudun gö¬zünə çox şirin gəldi. Mahmud bu tacirnən yaxın olub, onun əsil-nəsəbini öyrənəndən sonra, həmin tacir Ilyası çəkdi dükanına. (Nağıl). Pinəçi
. evində əsil-nəsəbi məlum olmayan adamları saxlaya bilməyəcəyini bildirdi və ev kirayəsi tələb etdi. M.İbrahi-mov. [Şeyx Amiri:] Sən ki əsil-nəsəbimə yaxşı bələdsən, sərvətimdən, xəzinəmdən də xəbərin var. Ə.Memmedxanlı.