Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİLTƏMƏK

ƏSİLTƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsildəmək. tərbiyətləmək. becətmaq