Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİLZATƏLİQ

ƏSİLZATƏLİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsilzadəlik. soyluluğ. özdənlik. zadəqanlığ