Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİNİŞMƏK

ƏSİNİŞMƏK : Turuz Dictionary

mə'ruz qalmaq.
qıssa yaşında çox ağırlara əsinişmiş şair.
tutuya əsinişmdən: qəşşə mə'ruz qalmadan

ƏSİNİŞMƏK : Turuz Dictionary

mə'ruz qalmaq.
qıssa yaşında çox ağırlara əsinişmiş şair.
tutuya əsinişmdən: qəşşə mə'ruz qalmadan