Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİNQƏ

ƏSİNQƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsinkə. əsinti. nəsim. yılıq. yelik. yelək. rüzqar < üzgər