Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİNTİ

ƏSİNTİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsin. nəsim. yelik. yılıq. rüzqar.
əsinkə. nəsim. yılıq. yelik. yelək. rüzqar < üzgər.
nəsim. öcək. xəfif yel

ƏSİNTİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsilti. əsnək. əslək.
uzayıb gedən. genişləyən. yayılan. sorulan. sürülən.
nəsim. yumşaq yel.
oynuş. uynuş. xiyal. duyğu.
islaq. islat. ıslaq. ıslat. qaplıca. qapcıq. həvəs. keçəri istək. əsmə. əsi.
axım. cərəyan.
əsiş. əsmə.
uzayıb gedən. genişləyən. yayılan. sorulan. sürülən.
ılım ılım əsinti: ipilti ipilti.
ılım, ılıqca, yavaş əsinti: yılqıt. ılqıt.
yel əsintisindən oluşan qum yığını, təpəsi: qumul.
qarasal qumul: dəniz qıyısından uzaqlıqda, çöllərdə oluşan qumul.
yüngül əsi, əsinti: incə yel.
yüngül əsinti: ipilti

ƏSİNTİ : Turuz Dictionary

ilham.
əsinti qaynağı.
əsintisi qurumuş.
çov. şayiə.
bu əsintini kim salmış.
iz. sorağ

ƏSİNTİ : Turuz Dictionary

əsnək. əsilti. əslək. əsnək (əslək < əsmək). uzayıb gedən. genişləyən. yayılan. sorulan. sürülən

ƏSİNTİ : Turuz Dictionary

-erkən erkən (səhər səhər) hər yöndən əsən əsinti, yel: sürtük. soğut

ƏSİNTİ : Turuz Dictionary

ilham.
əsinti qaynağı.
əsintisi qurumuş.
çov. şayiə.
bu əsintini kim salmış.
iz. sorağ

ƏSİNTİ : Turuz Dictionary

əsnək. əsilti. əslək. əsnək (əslək < əsmək). uzayıb gedən. genişləyən. yayılan. sorulan. sürülən

ƏSİNTİ : Turuz Dictionary

-erkən erkən (səhər səhər) hər yöndən əsən əsinti, yel: sürtük. soğut

ƏSİNTİ : Az Turkish Farsi

ابادصبا. نسیم. وزش. وزش باد