Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİNTİSİZ

ƏSİNTİSİZ : Turuz Dictionary


ərik. ərim. ərip. əriç. əris > aram. sərin. qızqın olmayan. qanı soyuq. kul. səbirli. dözümlü. dingin. oturaqlı. ağırbaşlı. mətin. (sərinlik: mətanət). uysal. yapsar. soytun. qoytun. durqun. dingin. sakin. huzurlu. rahat. asudə. sıyap. mulayim.
sərin. qızqın olmayan. qanı soyuq. kul. səbirli. dözümlü. dingin. oturaqlı. ağırbaşlı. mətin. (sərinlik: mətanət). uysal. yapsar. soytun. qoytun. durqun. dingin. sakin. huzurlu. rahat. asudə. sıyap. mulayim. ərik. ərim. ərip. əriç. əris > aram

ƏSİNTİSİZ : Turuz Dictionary


ərik. ərim. ərip. əriç. əris > aram. sərin. qızqın olmayan. qanı soyuq. kul. səbirli. dözümlü. dingin. oturaqlı. ağırbaşlı. mətin. (sərinlik: mətanət). uysal. yapsar. soytun. qoytun. durqun. dingin. sakin. huzurlu. rahat. asudə. sıyap. mulayim.
sərin. qızqın olmayan. qanı soyuq. kul. səbirli. dözümlü. dingin. oturaqlı. ağırbaşlı. mətin. (sərinlik: mətanət). uysal. yapsar. soytun. qoytun. durqun. dingin. sakin. huzurlu. rahat. asudə. sıyap. mulayim. ərik. ərim. ərip. əriç. əris > aram