Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİQƏMƏKSİZ

ƏSİQƏMƏKSİZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsigəməksiz. qıyaq. qıyan. zalim. əsirgəməyən. qəddar. rəhimsiz. qıymazın.
bərk qıyaq kişi.
qıyaq gedmək: iti.
qıyaq davranmaq