Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİQSİZ

ƏSİQSİZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsiksiz. əsirgəməz. əsriksiz. acımaz. yassız. yasız. daş ürək. köşəqılıç. çözəqılıç. əğriqılıc. əğripiçaq. qatı. qata. qat. qıyıcı. qıycı. qıylı. qıyaq. qıylı. qıyası. qıyım. qıyımlı. gücməçi. gücəmçi. gücəyən. qurut. ququt. qaqut. quru. yaxımsız. yaxışsız. adil olmayan. insafsız. rəhmsiz. mərhəmətsiz. zalim