Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİRİQLƏNMƏK

ƏSİRİQLƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsiriklənmək.
kibirlənmək. qurumlanmaq. şişmək.
qururlanmaq. şişmək