Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİRQƏDİRMƏK

ƏSİRQƏDİRMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsirgədirmək. qıymazdırdmaq. qısqandırmaq